Porto AlegrePOA

Corpo / carboxiterapia X

Para Celulite: 5 Sessões de Carboxiterapia + Endermologia
Tratamento Completo Contra Celulite: 10 Sessões Carboxiterapia
Para Celulite, Gordura Localizada e Flacidez: 8 Sessões Carboxiterapia para 2 Regiões
Para Celulite e Gordura Localizada: 10 Sessões de Carboxiterapia
Trate Celulite ou Estrias: 5 Sessões de Carboxiterapia + Endermologia
Tratamento para celulite: 10 Sessões de Carboxiterapia
Para Celulite e Gordura Localizada: 10 Sessões de Carboxiterapia
Para Celulite e Gordura Localizada: 6 Sessões de Manthus + Carboxiterapia